Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)tuyển mẫu ảnhnew

Côngnhântổnghợp,nhânviênvậnhành(nhânviênnghỉđông/côngnhânngắnhạn

Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)tuyển mẫu ảnhnew

Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)

tuyển mẫu ảnh Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Địa chỉ:

Long Xuyên

yêu cầu về giới tính:

Nam hay nữ

tuổi:

18+

tuyển mẫu ảnh Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Năm làm việc:

3 năm trở lên

số lượng:

66

tuyển mẫu ảnh Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Tiền lương:

600.000 / giờ

tuyển mẫu ảnh Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Yêu cầu công việc:

tuyển mẫu ảnh

 1. Lập chứng từ kế toán và kế toán phải thu, phải trả nội bộ
 2. Theo dõi hàng ngày dữ liệu tiếp thị, dữ liệu giao dịch, quản lý hàng hóa, quản lý khách hàng và đưa ra các biện pháp cải tiến tiếp thị kịp thời.
 3. Những việc khác do cấp trên tạm thời sắp xếp.
 4. Chịu trách nhiệm chụp ảnh sản phẩm, xử lý ảnh nghệ thuật, quản lý vẻ đẹp hàng ngày, lập kế hoạch, thiết kế và duy trì các cửa hàng trực tuyến;
 5. Thiết kế quảng cáo in ấn quảng bá thương hiệu công ty;
 6. Hỗ trợ các nhiệm vụ khác do công ty giao, và hỗ trợ các nhiệm vụ tài chính khác nhau.

Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Điều kiện ứng tuyển:

Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)

 1. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên tiếng Anh và các chuyên ngành khác có liên quan;
 2. Sử dụng thành thạo các loại phần mềm văn phòng để xử lý văn bản, lưu đồ cấu trúc, v.v.
 3. Hơn hai năm kinh nghiệm làm việc liên quan trong lĩnh vực tiếp thị và phát triển kênh, có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong ngành may mặc và giày thể thao trẻ em và ưu tiên dự trữ nguồn khách hàng nhất định;
 4. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên tiếng Anh và các chuyên ngành khác có liên quan;
 5. Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành cửa hàng trên Taobao hoặc Tmall, dịch vụ khách hàng và quảng bá vận hành.
 6. Khả năng điều hành mạnh mẽ, kinh nghiệm thực tế, khả năng tư duy logic mạnh mẽ, nhạy cảm với các con số và khả năng khai thác và phân tích dữ liệu nhất định.
 7. Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành tiếng Anh, thương mại quốc tế, thương mại điện tử;
 8. Công việc sáng tạo, kiên cường, chịu được áp lực, giỏi tìm kiếm đột phá, chớp thời cơ trong khó khăn.
tuyển mẫu ảnh

Đề xuất cho bạn