Hỗ trợ hoạt động làm việc theo ca / ​​150 ngàylàm thêm part timenew

Hỗtrợhoạtđộnglàmviệctheoca/​​150ngàylàmthêmparttimenew:Hỗtrợhoạt

Hỗ trợ hoạt động làm việc theo ca / ​​150 ngàylàm thêm part timenew

Hỗ trợ hoạt động làm việc theo ca / ​​150 ngày

làm thêm part time Hỗ trợ hoạt động làm việc theo ca / ​​150 ngàyĐịa chỉ:

Quảng Bình

yêu cầu về giới tính:

Nam giới

tuổi:

18+

làm thêm part time Hỗ trợ hoạt động làm việc theo ca / ​​150 ngàyNăm làm việc:

1 năm trở lên

số lượng:

67

làm thêm part time Hỗ trợ hoạt động làm việc theo ca / ​​150 ngàyTiền lương:

400.000 / giờ

làm thêm part time Hỗ trợ hoạt động làm việc theo ca / ​​150 ngàyYêu cầu công việc:

làm thêm part time

  Hỗ trợ hoạt động làm việc theo ca / ​​150 ngàyĐiều kiện ứng tuyển:

  Hỗ trợ hoạt động làm việc theo ca / ​​150 ngày

  1. Sử dụng thành thạo các loại phần mềm văn phòng để xử lý văn bản, lưu đồ cấu trúc, v.v.
  2. Vận hành thành thạo phần mềm tài chính và phần mềm văn phòng, ưu tiên lao động có liên quan;
  3. Giỏi về tiếp thị Jingdong, có khả năng lập kế hoạch và thực hiện tốt các hoạt động quảng bá sản phẩm;
  4. Tận tâm, kiên nhẫn, có tổ chức, dễ hiểu và có khả năng thích ứng với áp lực công việc lớn hơn.
  5. Hơn hai năm kinh nghiệm làm việc liên quan trong lĩnh vực tiếp thị và phát triển kênh, có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong ngành may mặc và giày thể thao trẻ em và ưu tiên dự trữ nguồn khách hàng nhất định;
  6. Thông thạo điều hành các phần mềm tài chính, Excel, Word và các phần mềm văn phòng khác;
  7. Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành cửa hàng trên Taobao hoặc Tmall, dịch vụ khách hàng và quảng bá vận hành.
  8. Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực túi xách, quen thuộc với việc kiểm tra chất liệu túi sản phẩm;
  làm thêm part time

  Đề xuất cho bạn