Lệnh đẩy bán thời giantopcv.vn trắc nghiệm tính cách2022

Lệnhđẩybánthờigiantopcv.vntrắcnghiệmtínhcách2022:Lệnhđẩybánthờigiant

Lệnh đẩy bán thời giantopcv.vn trắc nghiệm tính cách2022

Lệnh đẩy bán thời gian

topcv.vn trắc nghiệm tính cách Lệnh đẩy bán thời gianĐịa chỉ:

Phú Thọ

yêu cầu về giới tính:

Nam giới

tuổi:

18+

topcv.vn trắc nghiệm tính cách Lệnh đẩy bán thời gianNăm làm việc:

vô hạn

số lượng:

50

topcv.vn trắc nghiệm tính cách Lệnh đẩy bán thời gianTiền lương:

500.000 / giờ

topcv.vn trắc nghiệm tính cách Lệnh đẩy bán thời gianYêu cầu công việc:

topcv.vn trắc nghiệm tính cách

  Lệnh đẩy bán thời gianĐiều kiện ứng tuyển:

  Lệnh đẩy bán thời gian

  1. Có tinh thần giao tiếp và hợp tác tốt, làm việc tỉ mỉ và kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao.
  2. Nhân sự vững vàng về chuyên môn, giỏi về xây dựng tổ chức, phân bổ tuyển dụng và quản lý hiệu quả công việc, am hiểu các quy định pháp luật có liên quan;
  3. Có tư duy và ý tưởng thiết kế túi xuất sắc, có khả năng lập kế hoạch và viết kế hoạch hoạt động được tiêu chuẩn hóa, có thể lập kế hoạch và vận hành các hoạt động theo các sản phẩm trực tuyến.
  4. Không cần đẹp nhưng phải ưa nhìn, thân thiện.
  5. Khả năng điều hành mạnh mẽ, chủ động và có tinh thần làm việc nhóm tốt
  6. Có kỹ năng giao tiếp và hợp tác tốt và kinh nghiệm tiếp thị và quản lý kênh khách hàng nhất định.
  7. Có nhận thức kinh doanh và thị trường nhạy bén, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề mạnh mẽ, khả năng tích hợp nguồn lực và khả năng thúc đẩy kinh doanh xuất sắc;
  8. Tính cách vui vẻ, giao tiếp tốt, chính trực, khả năng diễn đạt bằng văn bản tốt, khả năng tổ chức và điều phối mạnh mẽ và khả năng xử lý tình huống khẩn cấp.
  topcv.vn trắc nghiệm tính cách

  Đề xuất cho bạn