phim sex tren 18 tuoiNhững công việc của kế toán trong doanh nghiệp xây lắp – SME.MISA.VN

phimsextren18tuoiNhữngcôngviệccủakếtoántrongdoanhnghiệpxâylắpSME

1. Khi nhận được hợp đồng xây lắp

– Dựa vào Dự toán phần “ Bảng Tổng Hợp Vật Tư, Vật Liệu Của Hạng Mục Công Trình, Công Trình ” so sánh với Bảng Nhập Xuất Tồn Kho xem còn thiếu vật tư, vật tư nào => In ra trình Lãnh đạo, Chủ nhiệm khu công trình, cán bộ quản trị theo dõi khu công trình hoặc Kế toán sẽ theo dõi, liên hệ đi lấy hóa đơn vật tư, vật tư nguồn vào cho đủ như theo Bảng kê .
– Hóa đơn chứng từ phải lấy về phải trước ngày Nghiệm Thu Hạng Mục Công Trình, Công Trình. Giá mua vào của vật tư, vật tư Thấp hơn hoặc bằng Giá trên dự trù của Bảng Tổng Hợp Vật tư ( Nếu cao hơn thì chỉ được chênh lệch ít ; Nếu không sẽ bị bóc ra khi Quyết toán thuế ) .
– Hạch toán kế toán : Vật tư, Vật liệu

+ Qua kho: Nguyên vật liệu mua vào: Xi măng, cát, đá, sỏi, sắt thép,…

Bạn đang đọc: Những công việc của kế toán trong doanh nghiệp xây lắp – SME.MISA.VN

Chứng từ gồm : Phiếu nhập kho + Hóa đơn + Phiếu giao hàng hoặc Xuất kho Bên bán + Hợp đồng và thanh lý hợp đồng bản phô tô ( Nếu có ) + Phiếu chi tiền thanh toán giao dịch bằng tiền mặt hoặc Phiếu giao dịch thanh toán nếu mua Nợ + Ủy nhiệm chi và những chứng từ ngân hàng nhà nước khác => Đóng lại thành bộ .
Nợ TK 152, 1331 / Có TK 111, 112, 331+ Xuất thẳng xuống khu công trình không qua kho :Chứng từ gồm : Hóa đơn + Phiếu giao hàng hoặc Xuất kho Bên bán + Hợp đồng và Thanh lý hợp đồng bản phô tô ( Nếu có ) + Phiếu chi tiền giao dịch thanh toán bằng tiền mặt hoặc Phiếu Thanh toán nếu mua Nợ + Ủy nhiệm chi và những chứng từ ngân hàng nhà nước khác => Đóng lại thành bộ .
Nợ TK 621, 1331 / Có TK 111, 112, 331 => Cuối kỳ kết chuyển : Nợ TK 154 / Có TK 621
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

2. Căn cứ vật tư, vật tư tồn dư và hóa đơn nguồn vào cho khuôn khổ khu công trình, khu công trình làm Phiếu xuất kho2.1. Xuất kho : Phiếu xuất kho + Phiếu nhu yếu vật tư

Nợ TK 621 / Có TK 152=> Cuối kỳ kết chuyển : Nợ TK 154 / Có TK 621

2.2. Căn cứ Phiếu nhu yếu làm Phiếu xuất kho cho khuôn khổ khu công trình, khu công trình .

Mỗi khuôn khổ khu công trình, khu công trình là một Mã 15401, 15402, 15403, … để theo dõi giá tiền riêng của mỗi khuôn khổ khu công trình, khu công trình .
– Khi xuất vật tư, vật tư sẽ phải xuất chi tiết cụ thể cho khuôn khổ khu công trình, khu công trình => Để tập hợp ngân sách vào khuôn khổ khu công trình, khu công trình đó => Để theo dõi tính giá tiền cho từng khuôn khổ khu công trình, khu công trình : 15401, 15402, 15403, … ( Căn cứ vào Bảng Phân Tích Vật Tư, Vật Liệu => Xuất vật tư cho khuôn khổ khu công trình, khu công trình kiến thiết ) .
– Cuối kỳ : Kết chuyển sang Tài khoản 154 : Chi tiết cho những khuôn khổ khu công trình, khu công trình 15401, 15402, 15403, …Nợ TK 154 / Có TK 621– Vật tư, vật tư trong dự trù với thực tiễn thiết kế hoàn toàn có thể xuất chênh lệch so với dự trù ( Có thể cao hơn hoặc thấp hơn một chút ít càng tốt ) ; Vì trong thực tiễn không hề khớp 100 % với dự trù được mà sẽ có hao hụt trong quy trình thiết kế => Đừng để chênh lệch nhiều quá là được ; Nếu chênh lệch quá cao thì cơ quan thuế sẽ xuất toán Phần chênh lệch này, kể cả ngân sách nhân công ( Nếu lớn hơn nhiều đều bị xuất toán ) .

2.3. Vật tư, vật tư đưa vào khuôn khổ khu công trình, khu công trình

2.3.1. Nếu vật tư đưa vào thấp hơn => Giảm ngân sách nguồn vào => Giảm giá tiền => Giảm giá vốn => Lãi khi quyết toán thuế .2.3.2. Nếu xuất vật tư nguồn vào cao hơn dự trù thì nếu làm theo đúng chuẩn mực kế toán thì :– Một là : Loại ngay từ đầu ; Cuối năm khi Quyết toán Thuế TNDN phải loại trừ phần Chi tiêu này ra ; Trên Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN => Nằm tại Chỉ tiêu B4 của Tời khai Quyết toán năm Thuế TNDN trên Phần mềm HTKK => Ngân sách chi tiêu không được trừ khi tính Thuế TNDN làm tăng Doanh thu tính Thuế x Thuế suất ( 20 % ) .
– Hai là : Vẫn tập hợp vào TK 154 để theo dõi và sau này khi khu công trình kêt thúc lúc kết chuyển giá vốn .
Nợ TK 154 / Có TK 621 Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán ( Phần ngân sách nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp vượt trên mức thông thường ) .Có TK 621 – giá thành nguyên vật liệu, vật tư trực tiếp
Nợ 632 / Có 154 = Vật liệu dự trù + Chênh lệch vượt dự trù– Cuối năm khi Quyết toán Thuế TNDN phải loại trừ phần Ngân sách chi tiêu này ra ; Trên tờ khai Quyết toán Thuế TNDN nằm tại Chỉ tiêu B4 = TK 632 “ Chênh lệch vượt dự trù của Tờ khai quyết toán trên Phần mềm HTKK => Chi tiêu không được trừ khi tính Thuế TNDN làm tăng Doanh thu tính thuế x Thuế suất ( 20 % ) ” .
– Với vật tư phải có đủ :
+ Phiếu nhập .
+ Phiếu xuất, Phiếu nhu yếu đi kèm ( Nếu có ) .
+ Xuất Nhập Tồn tổng hợp .
+ Thẻ Kho chi tiết cụ thể .
+ Bảng tính Giá thành ( Nếu có ) .
+ Ngân sách chi tiêu Nhân công :Hạch toán : Nợ TK 622, 627 / Có TK 334
Chi giao dịch thanh toán : Nợ TK 334 / Có TK 111, 112– Để là ngân sách hài hòa và hợp lý được trừ và không bị xuất toán khi tính Thuế TNDN => Phải có khá đầy đủ những thủ tục sau :
+ Hợp đồng lao động .
+ Bảng chấm công hàng tháng .
+ Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng .
+ Tạm ứng, thưởng, tăng ca, thêm giờ ( Nếu có ), …
+ Phiếu chi giao dịch thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nhà nước nếu Doanh nghiệp thanh toán giao dịch bằng tiền gửi
+ Tất cả có ký tá không thiếu .=> Thiếu 1 trong những thủ tục trên thì cơ quan thuế sẽ loại trừ ra vì cho rằng bạn đang đưa ngân sách khống vào, và bị xuất toán khi Quyết toán Thuế TNDN .– Cuối kỳ kết chuyển sang Tài khoản 154 : Chi tiết cho những khuôn khổ khu công trình, khu công trình : 15401, 15402, 15403, …Nợ TK 154 / Có TK 622– Ngân sách chi tiêu nhân công trong dự trù với trong thực tiễn thiết kế hoàn toàn có thể xuất chênh lệch so với dự trù hoàn toàn có thể cao hơn hoặc thấp hơn một chút ít càng tốt ; Vì trong thực tiễn không hề khớp 100 % => Đừng để chênh lệch nhiều quá là được ; Nếu chênh lệch quá cao thì cơ quan thuế sẽ xuất toán phần chênh lệch này .

2.4. Nhân công ship hàng cho khuôn khổ khu công trình, khu công trình

2.4.1. Nếu ngân sách nhân công đưa vào giảm ngân sách => Giảm giá tiền => Giảm giá vốn => Lãi khi Quyết toán thuế .2.4.2. Nếu ngân sách nhân công vào cao hơn dự trù thì nếu làm theo đúng chuẩn mực kế toán thì :– Một là : Loại ngay từ đầu ; Cuối năm khi Quyết toán Thuế TNDN phải loại trừ phần ngân sách này ra ; Trên Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN => Nằm tại Chỉ tiêu B4 của Tời khai Quyết toán năm Thuế TNDN trên Phần mềm HTKK => giá thành không được trừ khi tính Thuế TNDN làm tăng Doanh thu tính Thuế x Thuế suất ( 20 % ) .Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán ( Phần ngân sách nhân công trực tiếp vượt trên mức thông thường )Có TK 622 – Chi tiêu nhân công trực tiếp
– Hai là : Vẫn tập hợp vào TK 154 để theo dõi và sau này khi khu công trình kêt thúc lúc kết chuyển giá vốn .Nợ TK 154 / Có TK 622
Nợ TK 632 / Có TK 154 = Vật liệu dự trù + Chênh lệch vượt dự trù
– Cuối năm khi Quyết toán Thuế TNDN phải loại trừ phần giá thành này ra ; Trên tờ khai Quyết toán Thuế TNDN nằm tại Chỉ tiêu B4 = TK 632 “ Chênh lệch vượt dự trù của Tờ khai quyết toán trên Phần mềm HTKK => giá thành không được trừ khi tính Thuế TNDN làm tăng Doanh thu tính thuế x Thuế suất ( 20 % ) ” .
Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

3. Chi chi phí sản xuất chung3.1. Hạch toán

Nợ TK 627, 1331Có TK 111, 112, 331, 242, … – Ngân sách chi tiêu này phân chia theo yếu tố nguyên vật liệu xuất dùng :
Phân bổ = ( Tiêu chí phân chia * 100 / Tổng TK 621 trong tháng ) % * Tổng TK 627 trong tháng

3.2. Cuối kỳ kết chuyển sang Tài khoản 154

Chi tiết cho những khuôn khổ khu công trình, khu công trình : 15401, 15402, 15403, …

Nợ TK 154/Có TK 627

Xem thêm: Mức phạt cá nhân chậm kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân

3.3. Ngân sách chi tiêu sản xuất chung trong dự trù với thực tiễn thiết kế hoàn toàn có thể xuất chênh lệch so với dự trù

( Có thể cao hơn hoặc thấp hơn một chút ít càng tốt ) .

Vì thực tiễn không hề khớp 100 % ; Nhưng đừng để chênh lệch nhiều quá là được ( Nếu chênh lệch quá cao, cơ quan thuế sẽ xuất toán phần chênh lệch này ) .
– Nếu chi phí sản xuất chung đưa vào giảm giá thành => Giảm giá tiền => Giảm giá vốn => Lãi khi quyết toán thuế .
– Nếu chi phí sản xuất chung vào cao hơn dự trù => Nếu làm theo đúng chuẩn mực kế toán thì :
+ Một là : Loại ngay từ đầu ; Cuối năm khi Quyết toán Thuế TNDN phải loại trừ phần ngân sách này ra ; Trên Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN => Nằm tại Chỉ tiêu B4 của Tời khai Quyết toán năm Thuế TNDN trên Phần mềm HTKK => Chi tiêu không được trừ khi tính Thuế TNDN làm tăng Doanh thu tính Thuế x Thuế suất ( 20 % ) .
Nợ TK 632 – Giá vốn bán hàng ( Ngân sách chi tiêu sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân chia hoặc vượt dự trù )
Có TK 627 – Chi tiêu sản xuất chung+ Hai là : Vẫn tập hợp vào TK 154 để theo dõi và sau này khi khu công trình kêt thúc, lúc kết chuyển giá vốn .Nợ TK 154 / Có TK 627
Nợ TK 632 / Có TK 154 = Vật liệu dự trù + Chênh lệch vượt dự trù
– Cuối năm khi quyết toán Thuế TNDN phải loại trừ phần Chi tiêu này ra ; Trên Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN nằm tại Chỉ tiêu B4 = TK 632 “ Chênh lệch vượt dự trù của Tờ khai quyết toán trên Phần mềm HTKK => Chi tiêu không được trừ khi tính Thuế TNDN làm tăng Doanh thu tính thuế x Thuế suất ( 20 % ) ” .

– Các chứng từ :
+ Hóa đơn nguồn vào + Phiếu chi tiền, Phiếu hoạch toán, Ủy nhiệm chi
+ Bảng phân chia CCDC, TSCĐ .

4. Nếu khuôn khổ khu công trình, khu công trình chưa kết thúc lê dài nhiều tháng, năm thì cứ treo trên TK 154 cho đến khi hoàn thành xong

Khi nghiệm thu sát hoạch triển khai xong + Xác nhận khối lượng + Quyết toán khối lượng => Dựa vào khối lượng thực tiễn đã xây đắp và thanh thoán => Xuất hóa đơn theo giá trị thực tiễn này .
– Doanh thu :
Nợ TK 111, 112, 131 / Có TK 511, 33311
– Giá vốn :
Nợ TK 632 / Có TK 154

5. Sau khi kết thúc mỗi khuôn khổ khu công trình, khu công trình

Lấy một thùng những tông bỏ hết toàn bộ tài liệu vào đó : Hợp đồng ; Thanh lý ; Biên bản xác nhận khối lượng triển khai xong ; Biên bản nghiệm thu sát hoạch ; Công văn ; Hồ sơ thanh toán giao dịch ; Hồ sơ hoàn thành công việc ; Bản vẽ hoàn thành công việc ; Báo cáo kinh tế tài chính kỹ thuật ; Thương thảo hợp đồng, … Dán nhãn mác ghi chú tên khuôn khổ khu công trình, khu công trình mã TK 154 .* Các yếu tố chú ý quan tâm : Các địa thế căn cứ để xuất vật tư, nhân công, chi phí sản xuất chung phải bám sát dự trù để tránh đưa vào vượt khung => bị xuất toán sau này .
=> Dự toán ký kết hợp đồng với Chủ góp vốn đầu tư => Do những kỹ sư kiến thiết xây dựng ở phòng kinh tế tài chính kỹ thuật quản trị => Bạn sang bên đó xin bản mềm hoặc Quyển dự trù => Trong quyển dự trù có định mức nguyên vật liệu, nhân công, sản xuất chung, ngân sách máy thiết kế, … => Tất cả biểu lộ không thiếu trên : BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ và BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ, MÁY MÓC THI CÔNG .Phần mềm kế toán MISA SME – 27 năm số 1 Việt Nam

6. Xuất hóa đơn so với xây lắp, lắp ráp

Theo Khoản 2 Điều 16 Thông tư Số 39/2014 / TT-BTC ngày 31/3/2014 :– Ngày lập hóa đơn so với xây lắp, lắp ráp là thời gian nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao khuôn khổ khu công trình, côngtrình => Khối lượng xây lắp, lắp ráp triển khai xong, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền .
– Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc chuyển giao từng khuôn khổ, quy trình dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc chuyển giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng .
Xem thêm : Cách viết hóa đơn GTGT trong kiến thiết xây dựng
=> Như vậy : Các khoản tạm ứng không được xuất hóa đơn mà chỉ theo dõi nợ công TK 131 .

+ Loại công trình cuốn chiếu làm đến đâu nghiệm thu đến đó (Gọi là phân đoạn, nghiệm thu giai đoạn) => Gọi là nghiệm thu giai đoạn thi công, hạng mục nào làm xong nghiệm thu, thanh toán xuất hóa đơn ngay.
Giai đoạn 1: Biên bản nghiệm thu giai đoạn 1 + Biên bản xác nhận khối lượng giai đoạn 1 + Bảng quyết toán khối lượng giai đoạn 1 => Xuất hóa đơn GTGT giai đoạn 1.

Giai đoạn 2 : Biên bản nghiệm thu sát hoạch tiến trình 2 + Biên bản xác nhận khối lượng quá trình 2 + Bảng quyết toán khối lượng quy trình tiến độ 2 => Xuất hóa đơn GTGT quy trình tiến độ 2, … cho đến khi kết thúc khu công trình .
=> Kết thúc khu công trình = Các quá trình cộng lại ‘ ‘ Biên bản nghiệm thu sát hoạch khi hoàn thành xong khu công trình đưa vào sử dụng + Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành xong + Bảng quyết toán khối lượng khu công trình => Xuất hóa đơn GTGT phần còn lại + Thanh lý hợp đồng ’ ’ .
* Kết luận : Nếu đã nghiệm thu sát hoạch khuôn khổ khu công trình, khu công trình thì là thời gian xuất hóa đơn kinh tế tài chính, nếu không xuất thì sẽ bị phạt ; Cụ thể :
Theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư Số 10/2014 / TT-BTC ngày 17/1/2014 :

‘‘- Phạt tiền từ 4.000.000 đến 8.000.000 đồng đối với hành vi: Lập hóa đơn không đúng thời điểm.
Ngoài ra: Còn bị Phạt tiền 10.000.000 đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên.

– Phạt hành chính .
– Phạt chậm nộp thuế ’ ’ .
* Nếu thu tiền trước theo tiến trình :
Theo Điều 17 Thông tư 78/2014 / TT-BTC ngày 18/06/2014 :
‘ ‘ – Trường hợp Doanh nghiệp thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư hạ tầng, nhà để chuyển nhượng ủy quyền hoặc cho thuê, có thu tiền ứng trước của người mua theo quy trình tiến độ dưới mọi hình thức thì thời gian xác lập lệch giá tính thuế TNDN tạm nộp là thời gian thu tiền của người mua, đơn cử :
+ Trường hợp Doanh nghiệp có thu tiền của người mua mà xác lập được ngân sách tương ứng với Doanh thu đã ghi nhận ( Bao gồm cả ngân sách trích trước của phần dự trù khuôn khổ khu công trình chưa hoàn thành xong tương ứng với lệch giá đã ghi nhận ) thì Doanh nghiệp kê khai nộp Thuế TNDN theo Doanh thu trừ ngân sách .
+ Trường hợp Doanh nghiệp có thu tiền của người mua mà chưa xác lập được Ngân sách chi tiêu tương ứng với Doanh thu thì Doanh nghiệp kê khai tạm nộp Thuế TNDN theo tỷ suất 1 % trên Doanh thu thu được tiền và Doanh thu này chưa phải tính vào Doanh thu tính thuế TNDN trong năm .
– Khi chuyển giao bất động sản doanh nghiệp phải thực thi quyết toán thuế TNDN và Quyết toán lại số Thuế TNDN phải nộp. Trường hợp số Thuế TNDN đã tạm nộp thấp hơn số Thuế TNDN phải nộp thì Doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào Ngân sách chi tiêu Nhà nước. Trường hợp số Thuế TNDN đã tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp thì Doanh nghiệp được trừ số thuế nộp thừa vào số Thuế TNDN phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được hoàn trả số thuế đã nộp thừa .
– Đối với Doanh nghiệp kinh doanh thương mại bất động sản có thu tiền ứng trước của người mua theo quy trình tiến độ và kê khai tạm nộp thuế theo tỷ suất % trên Doanh thu thu được tiền, Doanh thu này chưa phải tính vào Doanh thu tính Thuế TNDN trong năm đồng thời có phát sinh ngân sách quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới khi khởi đầu chào bán vào năm phát sinh Doanh thu thu tiền theo tiến trình thì chưa tính những khoản ngân sách này vào năm phát sinh ngân sách. Các khoản ngân sách quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới này được tính vào ngân sách được trừ theo mức khống chế theo pháp luật vào năm tiên phong chuyển giao bất động sản, phát sinh lệch giá tính Thuế TNDN. ’ ’

7. Vấn đề ngân sách nhân công trong xây lắp

– Lao động thời vụ Phải có bản cam kết Mẫu số 02 / CK-TNCN ( Làm khi ký hợp đồng lao động, đừng để cuối năm quyết toán mới làm ) ; Cam kết 1 năm không quá 108 triệu đồng = 12 tháng x 9 triệu / tháng khấu trừ bản thân .Chú ý : Cá nhân làm bản cam kết Mẫu số 02 / CK-TNCN phải là người có MST
* Cách tính Thuế TNCN so với lao động thời vụ :
– Các đối tượng người dùng này vẫn được khấu trừ gia cảnh thông thường :
+ Đối với người nhờ vào : 3,6 triệu đồng / tháng .
+ Đối với người nộp thuế : 9 triệu đồng / tháng, 108 triệu đồng / năm .LƯU Ý :
– Nhân công thuê ngoài ký HĐLĐ phải dưới 1 tháng thì không phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN .– Nhân công thuê ngoài tối đa chỉ được ký HĐLĐ 2 lần / 1 năm ( Mỗi lần ký phải cách quãng về thời hạn và dưới 1 tháng ) .
– Khi ký HĐLĐ trong HĐLĐ phải nêu rõ thu nhập hàng tháng … .. đồng / tháng hoặc … .. đồng / ngày công ( Chú ý : Các khoản phụ cấp … .. được trả trực tiếp vào lương … .. BHXH … .. trả trực tiếp vào lương ) .

– Phải làm Bản cam kết thu nhập không quá = 9.000.000 x 12 tháng = 108.000.000 triệu đồng/năm (Theo Mẫu số 02/CK-TNCN của Thông tư số 92/2015/TT-BTC).

Xem thêm: Thời hạn nộp Báo cáo tài chính 2019 và các Báo cáo Thuế 2020 – Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

– Nếu có nhiều nhân công thuê ngoài hoàn toàn có thể lập list chuyển nhượng ủy quyền cho Tổ trưởng tổ nhân công thay đại diện thay mặt cho Tổ ký HĐLĐ ( Trong list ủy quyền phải có chữ ký của người chuyển nhượng ủy quyền ) .
– Trong Bảng lương, nhận những khoản tăng ca, làm thêm giờ ( Chữ ký của từng người lao động Giống nhau ) .– Hồ sơ trên phải gồm có 1 CMND phô tô của người lao động ( Có công chứng càng ngặt nghèo ) .

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp

phim sex tren 18 tuoi

Đề xuất cho bạn