Phòng nghỉ mùa đông trọn gói làm việc và bồi bànnhan vien van phong2022

Phòngnghỉmùađôngtrọngóilàmviệcvàbồibànnhanvienvanphong2022:Phòngng

Phòng nghỉ mùa đông trọn gói làm việc và bồi bànnhan vien van phong2022

Phòng nghỉ mùa đông trọn gói làm việc và bồi bàn

nhan vien van phong Phòng nghỉ mùa đông trọn gói làm việc và bồi bànĐịa chỉ:

Lâm Đồng

yêu cầu về giới tính:

Giống cái

tuổi:

18+

nhan vien van phong Phòng nghỉ mùa đông trọn gói làm việc và bồi bànNăm làm việc:

2 năm trở lên

số lượng:

38

nhan vien van phong Phòng nghỉ mùa đông trọn gói làm việc và bồi bànTiền lương:

600.000 / giờ

nhan vien van phong Phòng nghỉ mùa đông trọn gói làm việc và bồi bànYêu cầu công việc:

nhan vien van phong

  Phòng nghỉ mùa đông trọn gói làm việc và bồi bànĐiều kiện ứng tuyển:

  Phòng nghỉ mùa đông trọn gói làm việc và bồi bàn

  1. Ưu tiên những người đã tham gia vào hoạt động của JD.com hơn một năm hoặc tham gia vào hoạt động và quảng bá của trang web hơn một năm.
  2. Có nguyên tắc mạnh mẽ, làm việc tận tâm và tỉ mỉ, kiên nhẫn, chăm chỉ
  3. Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc kiểm tra chất lượng;
  4. Có kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;
  5. Tính cách vui vẻ, giao tiếp tốt, chính trực, khả năng diễn đạt bằng văn bản tốt, khả năng tổ chức và điều phối mạnh mẽ và khả năng xử lý tình huống khẩn cấp.
  6. Không cần đẹp nhưng phải ưa nhìn, thân thiện.
  7. Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận trong công việc, nghiêm túc và có trách nhiệm;
  8. Có kỹ năng giao tiếp và hợp tác tốt và kinh nghiệm tiếp thị và quản lý kênh khách hàng nhất định.
  nhan vien van phong

  Đề xuất cho bạn