Tuyển gấp vệ sinh, bảo dưỡng các hạng mục dọn phòngviệc làm công nghệ thực phẩmnew 2022

Tuyển gấp vệ sinh, bảo dưỡng các hạng mục dọn phòngviệc làm công nghệ thực phẩmnew 2022

Tuyểngấpvệsinh,bảodưỡngcáchạngmụcdọnphòngviệclàmcôngnghệthựcphẩmn