Trực tiếp thuê công nhân nghỉ đôngquản trị nhân lựcnew 2022

Trựctiếpthuêcôngnhânnghỉđôngquảntrịnhânlựcnew2022:Trựctiếpthuêcông

Trực tiếp thuê công nhân nghỉ đôngquản trị nhân lựcnew 2022

Trực tiếp thuê công nhân nghỉ đông

quản trị nhân lực Trực tiếp thuê công nhân nghỉ đôngĐịa chỉ:

Thành phố Hồ Chí Minh

yêu cầu về giới tính:

Nam giới

tuổi:

18+

quản trị nhân lực Trực tiếp thuê công nhân nghỉ đôngNăm làm việc:

4 năm trở lên

số lượng:

45

quản trị nhân lực Trực tiếp thuê công nhân nghỉ đôngTiền lương:

300.000 / giờ

quản trị nhân lực Trực tiếp thuê công nhân nghỉ đôngYêu cầu công việc:

quản trị nhân lực

  Trực tiếp thuê công nhân nghỉ đôngĐiều kiện ứng tuyển:

  Trực tiếp thuê công nhân nghỉ đông

  1. Có những hiểu biết độc đáo về quản lý công ty;
  2. Làm việc tận tâm và cẩn thận, có thể hoàn thành công việc được giao một cách kịp thời,
  3. Kỹ năng phối hợp, giao tiếp và phân tích mạnh mẽ
  4. Sử dụng thành thạo các loại phần mềm văn phòng để xử lý văn bản, lưu đồ cấu trúc, v.v.
  5. Sử dụng thành thạo các loại phần mềm văn phòng để xử lý văn bản, lưu đồ cấu trúc, v.v.
  6. Khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ, có khả năng tối ưu hóa sản phẩm và hoạt động dựa trên phân tích dữ liệu chuyên sâu và chi tiết;
  7. Có trình độ ngoại ngữ và viết lách tốt, có khả năng tiếp thị, ý thức phục vụ và tinh thần làm việc nhóm tốt;
  8. Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực túi xách, quen thuộc với việc kiểm tra chất liệu túi sản phẩm;
  quản trị nhân lực

  Đề xuất cho bạn