Tuyển diễn viên bán thời gian, video ngắn khách mời, khuôn mặt khảmcv đẹpnew

Tuyểndiễnviênbánthờigian,videongắnkháchmời,khuônmặtkhảmcvđẹpnew:Tuy

Tuyển diễn viên bán thời gian, video ngắn khách mời, khuôn mặt khảmcv đẹpnew

Tuyển diễn viên bán thời gian, video ngắn khách mời, khuôn mặt khảm

cv đẹp Tuyển diễn viên bán thời gian, video ngắn khách mời, khuôn mặt khảmĐịa chỉ:

Thành phố Hồ Chí Minh

yêu cầu về giới tính:

Giống cái

tuổi:

18+

cv đẹp Tuyển diễn viên bán thời gian, video ngắn khách mời, khuôn mặt khảmNăm làm việc:

vô hạn

số lượng:

33

cv đẹp Tuyển diễn viên bán thời gian, video ngắn khách mời, khuôn mặt khảmTiền lương:

300.000 / giờ

cv đẹp Tuyển diễn viên bán thời gian, video ngắn khách mời, khuôn mặt khảmYêu cầu công việc:

cv đẹp

  Tuyển diễn viên bán thời gian, video ngắn khách mời, khuôn mặt khảmĐiều kiện ứng tuyển:

  Tuyển diễn viên bán thời gian, video ngắn khách mời, khuôn mặt khảm

  1. Có kỹ năng giao tiếp và hợp tác tốt và kinh nghiệm tiếp thị và quản lý kênh khách hàng nhất định.
  2. Khả năng điều hành mạnh mẽ, chủ động và có tinh thần làm việc nhóm tốt
  3. Có trình độ ngoại ngữ và viết lách tốt, có khả năng tiếp thị, ý thức phục vụ và tinh thần làm việc nhóm tốt;
  4. Giỏi tiếp thị Pinduoduo, có khả năng lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động quảng bá sản phẩm mạnh mẽ;
  5. Làm việc chủ động, thái độ đúng mực, say mê, kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm, dũng cảm chịu trách nhiệm.
  6. Thông thạo điều hành các phần mềm tài chính, Excel, Word và các phần mềm văn phòng khác;
  7. Nhân sự vững vàng về chuyên môn, giỏi về xây dựng tổ chức, phân bổ tuyển dụng và quản lý hiệu quả công việc, am hiểu các quy định pháp luật có liên quan;
  8. Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực túi xách, quen thuộc với việc kiểm tra chất liệu túi sản phẩm;
  cv đẹp

  Đề xuất cho bạn